ŠZ Soča APD

ŠZ Soča je bilo ustanovljeno 3. aprila 1981. V imenu pripravlalnega odbora je tedaj Benjamin Černic obrazložil, da je do ustanovitve prišlo zato, da bi na ta način povezali športnike in športne delavce vseh vasi sovodenjske občine. To pa zato, ker se mladina in še posebej dekleta, niso mogle v občini športno udejstvovati.  Društvo ima sedež v sovodenjski občini, a zbira mladino iz celotne goriške. Prvenstveno se ŠZ SOČA ukvarja z mladinsko odbojko. Treningi potekajo z izkušenimi trenerji v slovenskem jeziku. Med pomembnini imeni, ki so igrali v mladinskih vrstah ŠZ SOČA in so se nato uveljavili tudi na vsedržavnem in mednarodnem nivoju, lahko citiramo: Mateja Černica, Lorisa Mania’, Aljošo Orla itd. Društvene barve so modra in rumena.