Kdo smo

ŠZ SOČA APD, je slovensko društvo v Italiji. Rodi se leta 1981 in se že zgodaj usmeri v gojenje odbojke, športa, ki ga do tedaj v občini Sovodnje ob Soči nihče ni vadil. Prve korake je društvo opravilo v Jamljah, v občini Doberdob. Ko je v Sovodnjah bila dograjena telovadnica, se je delovanje društva premaknilo vanjo. V naslednjih letih je društvo močno zraslo in meje občine so postale pretesne. Danes delujemo na širokem območju, ki sega od Doberdoba do Gorice. Padec meja nam je dovolil, da smo navezali stike tudi z bližnjo občino Miren Kostanjevica.Naš kombi se dnevno vozi po celotnem goriškem Krasu in zahaja tudi v Brda, saj si želimo zbirati mlade v slovenskem okolju in jih uvajati v športno življenje.Napor, ki v to vlagamo, ni majhen, a žene nas želja, da bi ustvarili okolje, v katerem lahko otroci in mladi rastejo na zdrav način in ostanejo zvesti svojim koreninam. To je nedvomno naša prihodnost. Če bomo znali biti kos tej potrebi, kot smo to znali opraviti do danes, bomo lahko nadaljevali s praznovanjem jubilejev tudi v naslednjih letih.V prvih tridesetih letih smo delovali tako na moškem, kot tudi na ženskem področju: gotovo je bilo kar nekaj nepozabnih trenutkov.  Mladinski sektor, jedro našega delovanja, pa je društvu dalo največja zadoščenja. V tridesetih letih delovanja so naši mladi večkrat zmagali pokrajinske in deželne naslove. 

Odbor

Igor Tomsič – Predsednik
Mihaela Devetak – Podpredsednik
Peter Černic – Tajnik
Marko Černic – Blagajni
Benjamin Černic
Mariano Černic – Rupa
Štefan Čavdek
Marko Cotič
Paola Uršič
Matjaž Ulian
Štefan Cotič
Adriano Malič

Nadzorni odbor

Ivo Cotič
Ivan Černic

Statut