Odbor

Odbor društva je tako sestavljen:

 

IME IN PRIIMEK

FUNKCIJA

Igor Tomsič

Predsednik

Devetak Mihaela

Podpredsednik

Černic Peter

Tajnik

Černic Marko

Blagajnik

Černic Benjamin

 

Černic Mariano - Rupa

 

Čavdek Štefan

 

Cotič Marko

 

Uršič Paola 

 

Ulian Matjaž

 

Cotič Štefan

 

Malič Adriano

 

 

Nadzorni odbor

Ivo Cotič

Ivan Černic